Thống kê XSHCM - Thống kê TP VIP tần suất xổ số Tp.HCM

Thống kê XSHCM, thống kê TP các cặp số ra nhiều - ra ít (lô khan), thống kê theo đầu đuôi, thống kê VIP xổ số TP.HCM, thống kê kết quả xổ số TP.HCM 100 ngày ...

Chọn số kì quay

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 kì quay

61 (6 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
05 (6 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
42 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
26 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
53 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
21 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
17 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
68 (4 lần) Giảm 0 so với 10 kì quay trước
92 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
94 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 10 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
40 9 kì 21/9/2019
87 9 kì 21/9/2019
23 9 kì 21/9/2019
73 9 kì 21/9/2019
32 8 kì 23/9/2019
30 8 kì 23/9/2019
37 8 kì 23/9/2019
19 8 kì 23/9/2019
83 8 kì 23/9/2019
55 7 kì 28/9/2019

Bảng thống kê theo đầu loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/10/2019 1 3 4 2 2 1 1 3 1 0
19/10/2019 2 2 3 0 2 2 3 2 1 1
14/10/2019 4 1 2 0 0 2 1 2 2 4
12/10/2019 2 3 1 0 4 1 3 1 2 1
7/10/2019 2 3 1 1 1 6 1 2 0 1
5/10/2019 2 1 2 2 3 2 2 1 0 3
30/9/2019 1 3 3 1 3 2 3 1 0 1
28/9/2019 3 2 1 0 1 3 4 0 1 3
23/9/2019 1 1 1 4 2 1 3 0 2 3
21/9/2019 2 1 5 1 3 0 2 2 1 1
16/9/2019 3 1 1 1 1 2 5 1 1 2
Tổng 23 21 24 12 22 22 28 15 11 20

Bảng thống kê theo đuôi loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/10/2019 3 1 3 0 3 3 2 2 0 1
19/10/2019 1 3 1 3 4 0 1 2 2 1
14/10/2019 1 1 4 0 1 4 2 2 1 2
12/10/2019 2 3 3 1 3 3 1 1 1 0
7/10/2019 0 1 1 3 3 1 0 1 3 5
5/10/2019 0 4 4 0 1 1 1 1 5 1
30/9/2019 0 2 1 1 0 4 2 3 4 1
28/9/2019 1 3 1 0 3 3 1 3 1 2
23/9/2019 2 2 5 1 3 1 2 1 0 1
21/9/2019 3 4 2 4 0 1 1 2 0 1
16/9/2019 0 2 4 0 4 3 1 3 1 0
Tổng 13 26 29 13 25 24 14 21 18 15

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
21/10/2019 323574
19/10/2019 580743
14/10/2019 016366
12/10/2019 464318
7/10/2019 026654
5/10/2019 879834
30/9/2019 936525
28/9/2019 266549
23/9/2019 038930
21/9/2019 391303

Bình luận của bạn