Thống kê XSHCM - Thống kê TP VIP tần suất xổ số Tp.HCM

Thống kê XSHCM, thống kê TP các cặp số ra nhiều - ra ít (lô khan), thống kê theo đầu đuôi, thống kê VIP xổ số TP.HCM, thống kê kết quả xổ số TP.HCM 100 ngày ...

Chọn số kì quay

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 kì quay

94 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
97 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
65 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
43 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
83 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
21 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
56 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
89 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
37 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
00 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 10 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
93 9 kì 9/11/2019
62 9 kì 9/11/2019
14 9 kì 9/11/2019
71 8 kì 11/11/2019
30 8 kì 11/11/2019
72 8 kì 11/11/2019
53 7 kì 16/11/2019
76 7 kì 16/11/2019
15 7 kì 16/11/2019
55 7 kì 16/11/2019

Bảng thống kê theo đầu loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
9/12/2019 1 4 1 1 1 3 2 1 1 3
7/12/2019 3 2 2 0 3 1 1 1 2 3
2/12/2019 1 2 1 0 5 1 0 2 2 4
30/11/2019 2 2 0 2 0 1 7 1 2 1
25/11/2019 1 0 4 3 3 1 2 1 2 1
23/11/2019 4 1 6 3 0 1 2 0 0 1
18/11/2019 3 2 2 1 1 0 0 1 6 2
16/11/2019 1 1 4 0 1 5 1 2 2 1
11/11/2019 1 1 0 2 1 4 1 2 3 3
9/11/2019 3 2 3 2 0 0 2 3 1 2
4/11/2019 1 2 2 2 1 2 1 2 1 4
Tổng 21 19 25 16 16 19 19 16 22 25

Bảng thống kê theo đuôi loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
9/12/2019 1 3 0 1 1 2 3 3 2 2
7/12/2019 1 3 1 1 3 1 2 1 5 0
2/12/2019 0 2 3 0 5 1 2 1 1 3
30/11/2019 3 0 1 3 0 2 3 1 2 3
25/11/2019 0 0 3 4 0 2 2 1 2 4
23/11/2019 1 3 1 3 3 0 0 5 1 1
18/11/2019 4 3 1 0 1 2 1 1 2 3
16/11/2019 1 2 2 5 0 3 3 1 0 1
11/11/2019 3 3 2 1 0 1 2 2 3 1
9/11/2019 1 0 1 3 2 1 1 5 2 2
4/11/2019 1 0 5 1 0 3 1 3 1 3
Tổng 16 19 20 22 15 18 20 24 21 23

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
9/12/2019 232474
7/12/2019 725918
2/12/2019 048784
30/11/2019 283598
25/11/2019 567739
23/11/2019 590423
18/11/2019 035285
16/11/2019 975043
11/11/2019 445200
9/11/2019 282578

Bình luận của bạn