Thống kê XSHCM - Thống kê TP VIP tần suất xổ số Tp.HCM

Thống kê XSHCM, thống kê TP các cặp số ra nhiều - ra ít (lô khan), thống kê theo đầu đuôi, thống kê VIP xổ số TP.HCM, thống kê kết quả xổ số TP.HCM 100 ngày ...

Chọn số kì quay

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 kì quay

55 (6 lần) Tăng 6 so với 10 kì quay trước
67 (5 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
25 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
74 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
64 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
14 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
27 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
68 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
01 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
57 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 10 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
16 9 kì 19/8/2019
15 9 kì 19/8/2019
28 9 kì 19/8/2019
52 9 kì 19/8/2019
88 8 kì 24/8/2019
66 8 kì 24/8/2019
46 8 kì 24/8/2019
00 7 kì 26/8/2019
89 7 kì 26/8/2019
49 7 kì 26/8/2019

Bảng thống kê theo đầu loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/9/2019 2 1 5 1 3 0 2 2 1 1
16/9/2019 3 1 1 1 1 2 5 1 1 2
14/9/2019 0 1 1 3 0 4 3 4 0 2
9/9/2019 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2
7/9/2019 2 2 0 2 1 5 4 2 0 0
2/9/2019 3 0 3 1 2 2 1 1 3 2
31/8/2019 1 3 5 1 1 0 1 1 1 4
26/8/2019 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2
24/8/2019 5 1 3 1 1 0 4 1 2 0
19/8/2019 0 4 2 0 2 1 3 3 2 1
17/8/2019 1 3 2 1 0 1 1 3 2 4
Tổng 21 18 25 19 14 17 26 21 17 20

Bảng thống kê theo đuôi loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21/9/2019 3 4 2 4 0 1 1 2 0 1
16/9/2019 0 2 4 0 4 3 1 3 1 0
14/9/2019 4 2 1 1 6 3 1 0 0 0
9/9/2019 0 2 1 2 1 2 1 4 4 1
7/9/2019 1 0 1 3 2 5 0 5 0 1
2/9/2019 1 3 1 2 3 1 0 4 1 2
31/8/2019 3 0 2 2 2 3 1 2 1 2
26/8/2019 3 0 1 1 3 2 0 3 0 5
24/8/2019 0 4 1 1 1 1 3 2 3 2
19/8/2019 0 0 2 0 2 4 3 1 3 3
17/8/2019 2 3 1 0 3 0 2 4 1 2
Tổng 17 20 17 16 27 25 13 30 14 19

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
21/9/2019 391303
16/9/2019 802767
14/9/2019 990755
9/9/2019 577698
7/9/2019 127113
2/9/2019 287229
31/8/2019 259425
26/8/2019 401629
24/8/2019 980266
19/8/2019 679585

Bình luận của bạn