Thống kê XSHCM - Thống kê VIP tần suất xổ số Tp.HCM

Thống kê kết quả xổ số TP.HCM, các cặp số ra nhiều - ra ít (lô khan), thống kê theo đầu đuôi, thống kê VIP xổ số TP.HCM, thống kê kết quả xổ số TP.HCM 100 ngày ...

Chọn số kì quay

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 kì quay

97 (6 lần) Tăng 5 so với 10 kì quay trước
76 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
19 (4 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
24 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
87 (4 lần) Tăng 1 so với 10 kì quay trước
71 (4 lần) Giảm 1 so với 10 kì quay trước
59 (4 lần) Giảm 0 so với 10 kì quay trước
68 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
85 (3 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
61 (3 lần) Giảm 0 so với 10 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 10 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
41 9 kì 20/7/2019
30 9 kì 20/7/2019
17 9 kì 20/7/2019
36 8 kì 22/7/2019
53 8 kì 22/7/2019
04 8 kì 22/7/2019
56 8 kì 22/7/2019
51 8 kì 22/7/2019
50 7 kì 27/7/2019
13 7 kì 27/7/2019

Bảng thống kê theo đầu loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/8/2019 0 4 2 0 2 1 3 3 2 1
17/8/2019 1 3 2 1 0 1 1 3 2 4
12/8/2019 3 1 3 1 2 2 0 3 1 2
10/8/2019 1 1 0 4 2 1 2 2 4 1
5/8/2019 3 2 1 1 1 0 3 2 2 3
3/8/2019 3 1 2 1 3 0 0 1 4 3
29/7/2019 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1
27/7/2019 1 2 0 1 0 3 3 2 2 4
22/7/2019 1 2 1 1 1 4 3 1 2 2
20/7/2019 1 1 3 4 2 2 1 2 0 2
15/7/2019 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1
Tổng 16 22 19 17 18 18 20 21 23 24

Bảng thống kê theo đuôi loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19/8/2019 0 0 2 0 2 4 3 1 3 3
17/8/2019 2 3 1 0 3 0 2 4 1 2
12/8/2019 1 1 2 0 3 3 0 0 5 3
10/8/2019 3 1 1 2 1 3 1 4 2 0
5/8/2019 2 1 2 1 1 2 0 3 0 6
3/8/2019 2 2 3 2 2 0 2 2 1 2
29/7/2019 2 6 3 1 1 0 0 1 3 1
27/7/2019 3 0 0 3 0 1 2 4 2 3
22/7/2019 1 2 0 1 3 1 4 2 1 3
20/7/2019 1 4 1 2 3 1 1 2 1 2
15/7/2019 2 7 1 2 2 2 1 0 0 1
Tổng 19 27 16 14 21 17 16 23 19 26

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
19/8/2019 679585
17/8/2019 278799
12/8/2019 759790
10/8/2019 404033
5/8/2019 930547
3/8/2019 747201
29/7/2019 177020
27/7/2019 714397
22/7/2019 189159
20/7/2019 328756

Bình luận của bạn