Thống kê XSHCM - Thống kê TP VIP tần suất xổ số Tp.HCM

Thống kê XSHCM, thống kê TP các cặp số ra nhiều - ra ít (lô khan), thống kê theo đầu đuôi, thống kê VIP xổ số TP.HCM, thống kê kết quả xổ số TP.HCM 100 ngày ...

Chọn số kì quay

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 kì quay

98 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
27 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
56 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
20 (5 lần) Tăng 4 so với 10 kì quay trước
58 (4 lần) Tăng 2 so với 10 kì quay trước
00 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
83 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
37 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước
42 (4 lần) Giảm 0 so với 10 kì quay trước
09 (4 lần) Tăng 3 so với 10 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 10 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
61 9 kì 19/10/2019
28 9 kì 19/10/2019
69 9 kì 19/10/2019
60 9 kì 19/10/2019
34 8 kì 21/10/2019
57 8 kì 21/10/2019
10 8 kì 21/10/2019
18 7 kì 26/10/2019
26 7 kì 26/10/2019
44 7 kì 26/10/2019

Bảng thống kê theo đầu loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18/11/2019 3 2 2 1 1 0 0 1 6 2
16/11/2019 1 1 4 0 1 5 1 2 2 1
11/11/2019 1 1 0 2 1 4 1 2 3 3
9/11/2019 3 2 3 2 0 0 2 3 1 2
4/11/2019 1 2 2 2 1 2 1 2 1 4
2/11/2019 1 1 0 2 3 3 2 0 3 3
28/10/2019 0 1 3 0 3 5 1 1 1 3
26/10/2019 2 1 3 2 3 1 2 1 1 2
21/10/2019 1 3 4 2 2 1 1 3 1 0
19/10/2019 2 2 3 0 2 2 3 2 1 1
14/10/2019 4 1 2 0 0 2 1 2 2 4
Tổng 19 17 26 13 17 25 15 19 22 25

Bảng thống kê theo đuôi loto Hồ Chí Minh 10 kì quay

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18/11/2019 4 3 1 0 1 2 1 1 2 3
16/11/2019 1 2 2 5 0 3 3 1 0 1
11/11/2019 3 3 2 1 0 1 2 2 3 1
9/11/2019 1 0 1 3 2 1 1 5 2 2
4/11/2019 1 0 5 1 0 3 1 3 1 3
2/11/2019 1 1 2 3 2 4 3 1 1 0
28/10/2019 1 3 2 1 2 3 1 1 2 2
26/10/2019 0 1 1 3 2 1 3 3 2 2
21/10/2019 3 1 3 0 3 3 2 2 0 1
19/10/2019 1 3 1 3 4 0 1 2 2 1
14/10/2019 1 1 4 0 1 4 2 2 1 2
Tổng 17 18 24 20 17 25 20 23 16 18

Thống kê giải đặc biệt Hồ Chí Minh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
18/11/2019 035285
16/11/2019 975043
11/11/2019 445200
9/11/2019 282578
4/11/2019 912389
2/11/2019 051036
28/10/2019 985175
26/10/2019 117429
21/10/2019 323574
19/10/2019 580743

Bình luận của bạn